havdgroup3

Kvalitet & Miljö

Vi arbetar aktivt med att en ständigt pågående förbättringsprocess i alla led. Från arbetssituationer till samhällsansvar och miljöpåverkan. Vi strävar efter att:

  • Arbeta kontinuerligt för att den totala miljöbelastningen ska bli så liten som möjligt i samtliga delar av verksamheten.
  • Välja transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Arbeta för en minskad miljöbelastning vid inköp och avfallshantering.
  • Företrädesvis välja samarbetspartners som själva har en uttalad miljöpolicy.
  • Följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till våra organisationers miljöaspekter.